I – Wettelijke informatie

Eigenaar website :
Sophysa
5, rue Guy-Môquet
91400 Orsay – FRANKRIJK
Tel. : +33(0)1 69 35 35 00

Sophysa is een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 500.000, ingeschreven bij de RCS van Evry onder nummer B 306 979 584.

II – Doel van deze site

Sophysa’s doel met deze website is om een uitgebreid overzicht te geven van haar productassortimenten en de behoeften waarin ze voorzien op de markt. Sophysa biedt toegang tot haar internationale gegevens, die verwijzingen kunnen bevatten naar Sophysa merken en producten die mogelijk niet beschikbaar zijn in uw land. Deze verwijzingen impliceren niet dat Sophysa van plan is deze producten in uw land op de markt te brengen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sophysa op bovenstaand telefoonnummer of via contact@sophysa.com.

III – Auteursrecht en intellectueel eigendom

Alle inhoud op deze website is eigendom van of wordt beheerd door Sophysa en wordt beschermd door wereldwijde copyright wetten. U mag de inhoud uitsluitend downloaden voor persoonlijk gebruik voor niet-commerciële doeleinden, maar wijziging of reproductie van de inhoud is niet toegestaan. De inhoud mag op geen enkele manier worden gekopieerd of gebruikt. De handelsmerken, handelsnamen en producten op deze website zijn internationaal beschermd. Er mag geen gebruik van worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaars van deze site, behalve om de producten of diensten van het bedrijf te identificeren.

IV – Hyperlinks

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat wij geen zeggenschap hebben over andere websites en dat deze juridische verklaring in geen geval van toepassing is op die websites. We nodigen u uit om de Juridische kennisgevingen te lezen van elke website die u bezoekt. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sophysa is het gebruik van hyperlinks naar de Sophysa website mogelijk voor alle websites, met uitzondering van die welke racistische, pornografische of xenofobe informatie verspreiden of, meer in het algemeen, informatie die aanstootgevend kan zijn. Het openen van deze website binnen een frame (“framing”) door andere sites van partijen die niet aan de Tokibo-groep zijn gerelateerd, is ten strengste verboden.

V – Beperking van aansprakelijkheid

De eigenaars van deze site zullen zich naar alle redelijkheid inspannen om actuele en nauwkeurige informatie op deze website te plaatsen, maar geven geen verklaringen, garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de verstrekte informatie. De eigenaars van deze website zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van uw toegang tot, of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot, deze website of als gevolg van uw gebruik van informatie die louter voor het gemak van de gebruikers van deze website wordt verstrekt.

VI – Contacten

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de juridische verklaring of de informatiepraktijken van deze site, kunt u hier contact met ons opnemen: contact@sophysa.com.

Site hosting:
INFOMANIAK NETWORK SA – 26, Avenue de la Praille – 1227 Carouge | Genève – ZWITSERLAND
Tel. Telefoon: +41 22 820 35 44 – Fax: +41 22 301 67 69
E-mail : contact@infomaniak.ch
Website: www.infomaniak.ch

This site is registered on wpml.org as a development site.