Onze expertise

Sophysa heeft momenteel ongeveer 230 mensen in dienst op onze verschillende locaties in Frankrijk, België en de Verenigde Staten. Onze werknemers zijn ons grootste kapitaal en we hechten veel belang aan elk van hen. Met meer dan 75 verschillende beroepen onder één dak grijpen we elke kans aan om onze werknemers te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Al onze medewerkers zien een functie bij Sophysa als een interessante carrière keuze.

Sophysa’s groei is te danken aan haar team en haar vaardigheden. Dit betekent dat we voortdurend groeien, dankzij een gemiddelde toename van ons personeelsbestand van 9% per jaar sinds 2015 en een systeem van interne promotie voor loopbaanontwikkeling.

Elk jaar blijven we meer investeren in professionele training, zowel intern als extern. We willen dat onze werknemers nieuwe vaardigheden ontwikkelen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in ons vakgebied.

Werken bij Sophysa is een kans om een technische functie te bekleden en erkend te worden voor je expertise en je dynamische en innovatieve bijdrage aan een van de meest gerespecteerde namen in de medische evolutie.

Als je denkt dat je hebt wat nodig is om ons team te versterken, dan horen we graag van je. Bekijk onze functiebeschrijvingen hieronder en als je denkt dat jouw profiel past, kom dan bij ons werken. Neem contact op met Sophysa’s HR afdeling op +33(0)1 69 35 35 00 voor meer informatie.

Functiebeschrijvingen

In deze rubriek vertellen Sophysa medewerkers over hun rol binnen het bedrijf, wat ze doen en hoe ze bijdragen aan het bedrijf.

Ingenieur productiemethoden
Het ontwerpbureau ontwerpt een product. Het is dan onze taak om oplossingen te vinden voor de productie van de producten in overeenstemming met de kwaliteitseisen en productiebeperkingen.

Het werk is georganiseerd rond drie hoofdtaken:

– De productiemiddelen voor nieuwe producten definiëren
– Bestaande processen verbeteren
– Productie-ondersteuning

Al deze processen hebben een grote invloed op de productkwaliteit, dus moeten ze worden gevalideerd in samenwerking met het kwaliteits-/validatieteam om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten en dat het product reproduceerbaar is. Elk product is identiek, zelfs als het door verschillende operators wordt gemaakt.

Vervaardiging

Operator fabricage afsluiters

Het werk van de operator in de kleppenproductie is verdeeld in halve dagen, ’s ochtends of ’s middags.

Elke productieoperator volgt een gedefinieerd productieproces.

Allereerst moet het protocol voor het betreden van een cleanroom worden gevolgd, waarbij volledige specialistische kleding wordt gedragen en de operator vervolgens zijn werkplek ontsmet.

De belangrijkste bewerkingen bij de productie van een klep zijn :

  • De rotors afstellen, wat veel concentratie vereist.
  • Montage van alle onderdelen.
  • Binoculaire inspectie (apparaat met microscoop) om de reinheid van de onderdelen te controleren.
  • Afstelling van het ventiel zelf.

Tegelijkertijd moet er een groot aantal tests worden uitgevoerd om de uitgevoerde bewerkingen te valideren.

Productontwikkeling

Projectmanager ontwerpbureau

De rol van het ontwerpbureau is het ontwikkelen van nieuwe producten en het aanpassen van ontwerpen om hun prestaties te verbeteren. Elke projectmanager is verantwoordelijk voor een reeks producten.

De projectmanager coördineert projecten door toezicht te houden op het projectteam tijdens de drie fasen waaruit een ontwikkelingscyclus bestaat.

Dit zijn de fasen van de ontwikkelingscyclus:

  • De planningsfase, waarin de technische specificaties moeten worden opgesteld.
  • De ontwerpfase omvat het opnemen van normen en wettelijke beperkingen in de technische specificaties. Tijdens deze fase controleert het ontwerpbureau de prestaties van het product.
  • Industrialisatie: het is noodzakelijk om te zorgen voor de overdracht van ontwerpgegevens naar de afdeling Methoden.

De projectmanagers coördineren ook alle activiteiten van het ontwerpbureau en bieden technische ondersteuning voor commerciële en regelgevende activiteiten.

Regelgeving

Manager Regelgeving

Het is de taak van de Regulatory Affairs Officer om ervoor te zorgen dat elke fase van het proces en elk product voldoet aan alle geldende internationale voorschriften. Dit omvat het samenstellen van technische documentatie, het maken of aanpassen ervan aan de belangrijkste doelmarkten en ervoor zorgen dat het voldoet aan de voorschriften van de verschillende landen. De Regulatory Affairs Officer beheert productregistraties in verschillende landen in overeenstemming met deze voorschriften.

In de tussentijd zorgt het Hoofd Regelgeving voor materiële waakzaamheid in het geval van een melding van een gebruiker, over het algemeen een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zoals een neurochirurg, met betrekking tot een Sophysa product.

Met andere woorden, het probleem wordt gemeld aan de bevoegde autoriteiten in het land waar het incident plaatsvond en, afhankelijk van het geval, wordt het incident vervolgens in andere landen gemeld.

De Regulatory Affairs Officer werkt ook mee aan interne audits.

Gendergelijkheid

Sophysa zet zich in voor gendergelijkheid

Sophysa zet zich volledig in om professionele gelijkheid tussen vrouwen en mannen te garanderen en te handhaven, met name bij werving, opleiding en beloning. We discrimineren op geen enkele manier tijdens ons wervingsproces.

We weten heel goed dat werving een grote uitdaging is voor professionele gelijkheid. Bij Sophysa garanderen we dat alle verzoeken worden behandeld met als doel het bevorderen van gelijkheid en eerlijkheid. Sophysa respecteert de wettelijke verplichtingen met betrekking tot dit principe van eerlijkheid en haar publicatie-index in overeenstemming met de geldende teksten.

Gendergelijkheidsindex

In overeenstemming met de wet op vrije beroepskeuze zijn bedrijven verplicht om een “gendergelijkheidsindex” te berekenen en te publiceren.
De resultaten van de afgelopen 3 jaar laten zien dat onze toezeggingen effectief zijn, hoewel er nog ruimte is voor verbetering.

De resultaten van het bedrijf voor 2021 waren als volgt:
-> 99/100 als rekening wordt gehouden met alle 5 criteria (voor bedrijven met meer dan 250 werknemers)
-> 99/100 als rekening wordt gehouden met de 4 criteria (Sophysa zaak in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van het bedrijf).

De resultaten van het bedrijf voor 2022 zijn als volgt:
-> 97/100 als rekening wordt gehouden met alle 5 criteria (voor bedrijven met meer dan 250 werknemers)
-> 97/100 als rekening wordt gehouden met de 4 criteria (Sophysa zaak in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van het bedrijf).

This site is registered on wpml.org as a development site.